ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ ДО МЕРЕЖІ
ЗАРЯДНИХ СТАНЦІЙ "FASTER"

Преамбула

Клієнт на підставі вільного волевиявлення приєднується до умов Договору в цілому та повністю, повний текст якого розташований в мережі Інтернет за веб-адресою www.fasta.biz. Ця редакція Договору про приєднання до Договору про надання послуг зарядки електромобілів є чинною як для нових Клієнтів, так і для Клієнтів, що уклали такий договір раніше.

Терміни та визначення

Компанія – Товариство з обмеженою відповідальністю «ПроЕлектрікГруп». Місцезнаходження: 03150, м. Київ, Вулиця Велика Васильківська, будинок 143/2.
Клієнт – фізична особа (суб’єкт персональних даних), яка отримує послуги Компанії відповідно до даного Договору.
Мережа – сукупність усіх зарядних станцій Компанії на території України, через які здійснюється надання послуг з зарядки електроавтомобілів Клієнтів.
Рахунок – сукупність даних в інформаційній системі Компанії про транзакції нарахування та списання ФАСТ Клієнтів.
ФАСТА – умовна облікова одиниця, яка нараховується на Рахунок Клієнта в рамках надання послуг відповідно до схем нарахування, встановлених Компанією і яка списується при отриманні Клієнтом послуг з зарядки електроавтомобілів.
Смарт-карта – пластикова картка або її аналог у Мобільному додатку, що дозволяє її пред’явнику отримати послугу на в місці надання послуг. Смарт–карти є власністю мережі «FASTER».
Електрозарядка – послуга, що надається Компанією Клієнту шляхом користування зарядною станцією Компаніъ та можливі супутні послуги.
Мобільний додаток – офіційне програмне забезпечення Компанії, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях, за допомогою якого можна розрахуватись за отримані послуги та отримати додаткову інформацію щодо надання послуг.

1. Умови надання послуг

1.1. Смарт-карти діють на всіх зарядних станціях мережі «FASTER» по всій території України.
1.2. Для отримання смарт–карти особа заповнює анкету-заявку на сайті або в офісі Компанії. Особа повинна надати водійське посвідчення (при вилученні у встановленому порядку водійського посвідчення – тимчасовий дозвіл на право керування транспортним засобом, виданий в установленому законом порядку), свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та документи, що підтверджують законність володіння та/або управління даним Транспортним засобом. Особа дає згоду на отримання смс- та e-mail–розсилок від Компанії.
1.3. Термін дії смарт-карти необмежений. Карта використовується Клієнтом особисто, ПІБ якого вказані в анкеті – заявці. Клієнт не може передавати / продавати карту іншій особі. Карта використовується для зарядки тільки того автомобіля, який вказаний в анкеті – заявці. У разі продажу автомобіля третій особі, карта деактивується. У випадку порушення вищезазначеного смарт–карта блокується.
1.4. Зарядка відповідного автотранспорту в місці надання послуг здійснюється тільки після придбання смарт– карти та заповнення анкети– заявки.
1.5. Зарядка відповідного автотранспорту в місці надання послуг здійснюється за наявності технічної і фізичної можливості їх виконання. Зарядка здійснюється лише щодо офіційних електромобілів масового виробництва.
1.6. Зарядки відповідного автотранспорту в місці надання послуг здійснюються в присутності Клієнта і тільки при пред’явленні ним смарт–карти.
1.7. Компанія має право відмовити Клієнту в зарядці відповідного автотранспорту в місці надання послуг і не несе відповідальності за наслідки такої відмови у випадках:
1.7.1. навмисних дій Клієнта або особи, допущеної до керування транспортним засобом або пасажирів цього Транспортного засобу, при скоєнні або спробі вчинення злочину або інших протиправних дій зазначеними особами;
1.7.2. при зверненні Клієнта який:
– не має права керування транспортним засобом відповідної категорії;
– не має документів, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження даним Транспортним засобом;
– знаходиться в стані будь-якої форми алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння або під впливом медикаментозних препаратів, застосування яких протипоказано при управлінні Транспортними засобами, а також , якщо Клієнт відмовився пройти медичний огляд/експертизу
відповідними службами/органами (при наявності ознак перебування Клієнта в стані сп’яніння або одурманення, виконання послуг призупиняється до документального підтвердження факту відсутності ознак вживання наркотичних, одурманюючих або викликають сп’яніння речовин або до моменту припинення дії зазначених речовин);
1.7.3. протиправних дій Клієнта, третіх осіб щодо працівника Компанії та / або Партнера, підрядників, субпідрядників Компанії, а також при законних вимогах уповноважених посадових та / або інших осіб про припинення виконання робіт або про відмову від їх виконання;
1.7.4. порушення Клієнтом або іншою особою правил експлуатації транспортних засобів, зазначених в обліковій інформації, в тому числі використання технічно несправного Транспортного засобу, порушення правил пожежної безпеки, правил перевезення й зберігання вогненебезпечних, вибухонебезпечних та інших небезпечних речовин і / або великова гових вантажів і предметів; вимог безпеки при перевезенні вантажів;
1.7.5. відключення Клієнтом інших Клієнтів під час заряджання їх транспортних засобів;
1.7.6. перешкоджання Клієнтом у можливості заряджання іншим Клієнтам;
1.7.7. впливу ядерного вибуху, радіації або радіоактивного зараження;
1.7.8. воєнних дій, маневрів або інших військових заходів , громадянської війни, народних хвилювань усякого роду або страйків, конфіскації, вилучення, реквізиції, арешту або знищення Транспортного засобу зазначеного в обліковій інформації за розпорядженням державних органів;
1.7.9. неповідомлення Клієнтом у встановленому цими Правилами порядку, відомості про зміну/ невідповідності облікових даних, повідомлених Клієнтом в анкеті-заявці;
1.7.10. виходу з ладу Транспортного засобу , механічною або електронною поломки будь -якого з вузлів, агрегатів чи механізмів Транспортного засобу, що унеможливлює його подальший самостійний рух, яка виникла до укладення і набрання чинності Правил і не була усунена до моменту звернення Клієнта до Компанії.
1.8. Компанія інформує на власному веб-сайті www.fasta.biz Клієнтів своєї мережі про зміни умов надання послуг за 1 місяць до введення таких змін, а також за допомогою смс-розсилки.
1.9. Клієнт згоден з правилами техніки безпеки, в тому числі правилами експлуатації зарядного пристрою, згідно Додатку № 1.
1.10. Для отримання Клієнтом інформації щодо користування зарядними пристроями діє цілодобовий колл-центр за номером +38 044 222 6688.

2. Нарахування ФАСТ

2.1. Для отримання послуг Клієнти поповнюють рахунок у національній валюті – гривні (для зручності користування, може конвертуватись у ФАСТИ, що зараховуються на рахунок клієнта та можуть бути використані згодом відповідно до умов цього Договору.
2.2. 1 (одна) ФАСТА – вартість користування зарядною станцією Мережі при зарядці електроавтомобіля, вартість якої встановлена п. 2.4. даного Договору.
2.3. Продаж ФАСТ здійснюється через мобільний додаток та офіційний сайт Компанії.
2.4. Вартість 1 (однієї) ФАСТИ, станом на день підписання даного Договору, становить 5 (п’ять) гривень 85 коп. Вартість вказується на офіційному веб-сайті Компанії та на зарядних станціях Мережі. Вартість може змінюватись в односторонньому порядку Компанією, в залежності від особливостей ринкових обставин, курсу валют, інфляції, тощо, про що Компанія повідомляє невизначеному колу осіб шляхом оприлюднення нових розмірів/ставок оплати на доступних ресурсах.

3. Отримання послуг за допомогою ФАСТ

3.1 Клієнт користується послугами Компанії через станції зарядки Мережі.
3.2 Після отримання послуг з рахунку Клієнта списується кількість ФАСТ або їх еквівалент у гривнях, відповідно до кількості отриманих послуг. Інформування Клієнта щодо вартості спожитих послуг здійснюється шляхом відправлення смс-повідомлень, повідомлень електронною поштою або повідомлення у мобільний додаток Клієнта.
3.3 Оплата за спожиті послуги сплачується у національній валюті – гривні, відповідно до кількості спожитих ФАСТ.
3.4 ФАСТИ не можуть бути отримані в грошовому еквіваленті, не є товаром чи грошовою одиницею, в тому числі нематеріальним активом, і не можуть продаватися за оплату іншим Клієнтам чи в інший спосіб передаватися третім особам.

4. Обов'язки і права Компанії

4.1. Компанія зобов’язана:
а) надавати послуги Клієнту, який надає дійсну, непошкоджену смарт-карту, що передбачені у цих Правилах. Надання послуг проводиться в режимі роботи, що діє в місці надання послуг;
б) забезпечити безперебійну роботу своїх зарядних станцій (пристроїв);
в) забезпечувати схоронність та вживати необхідні заходи для збереження від втрати або ушкодження зарядного пристрою;
г) у випадку виявлення недоліків або несправностей в зарядному пристрої терміново повідомити про це Клієнта в місці надання послуг;
д) у разі неприйняття зарядним пристроєм смарт-карт терміново повідомити про такий випадок Клієнта.
4.2. Компанія має право:
а) у випадку ненадходження грошових коштів від Клієнта, за спожиті послуги, призупинити надання послуг до моменту надходження зазначених грошових коштів на поточний рахунок Компанії.
б) не проводити зарядку електроавтомобіля по смарт-картам у разі заборони Клієнта.

5. Обов'язки і права клієнта

5.1. Клієнт зобов’язаний:
а) дотримуватись правил експлуатації зарядного пристрою, передбачених Додатком № 1;
5.2. Клієнт має право:
а) у будь-який час перевіряти надання Компанією обумовлених даним договором послуг.

6. Відповідальність

6.1. Послуги, що є предметом даного договору, повинні відповідати державним стандартам України, пропонованими до конкретного виду.
6.2. Клієнт несе матеріальну відповідальність за пошкодження зарядного пристрою, в тому числі внаслідок навмисних протиправних дій, у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
6.3. У випадку втрати Клієнтом смарт – карти, вартість її подальшого відновлення становить 200 (двісті) гривень 00 коп. В такому разі Клієнт звертається до Компанії. Вартість відновлення може змінюватись шляхом розміщення відповідної інформації на сайті www.fasta.biz

7. Використання даних Клієнта

7.1 Заповнена та підписана особою анкета-заявка або заповнена особою електронна анкета-заявка засвідчує її добровільну згоду (дозвіл) на обробку її персональних даних, внесених у анкету -заяву, а також згоду вчиняти аналогічні дії з персональними даними у разі зміни Компанія, крім того, підтверджує, що особу повідомлено про її права та мету збору її персональних даних у рамках і з метою надання Клієнту послуг.
7.2 Клієнт зобов’язується надавати точні та достовірні дані при заповненні анкети -заявки, а також своєчасно повідомляти Компанія про зміни, що стосуються наданих відомостей. Підписанням анкети -заявки Клієнт надає Компанії право збирати, реєструвати, накопичувати, обробляти, зберігати, адаптувати, змінювати, знищувати, поновлювати, знеособлювати, поширювати, використовувати свої персональні дані, внесені Клієнтом у анкету-заявку.

8. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо невиконання з’явилося наслідком обставин непереборної сили.
8.2. Під обставинами непереборної сили розуміються будь-які фактори зовнішнього середовища, виникнення яких не залежить від волевиявлення Сторін. У випадку якщо дані обставини тривають більш трьох місяців, кожна зі Сторін має право розірвати Договір без пред’явлення майнових претензій (неустойки і збитків).

9. Укладення, припинення і розірвання договору

9.1. Договір укладається шляхом акцептування публічної оферти при придбанні смарт-карти. Договір може також укладатися шляхом складання документа, підписаного обома сторонами в двох примірниках, по одному для кожної із сторін. Такий документ буде містити всі істотні умови надання послуг, викладені в публічній оферті і мати силу договору. В останньому випадку смарт – карта видається Клієнту разом з таким договором і надалі може свідчити про факт укладення цього Договору (публічної оферти).
9.2. Договір припиняється після:
– взаємної угоди сторін про припинення договору;
– за ініціативою однієї із Сторін;
– за іншими підставами, передбаченими законодавством України.
9.3. У випадку припинення договору за ініціативою однієї із сторін договір буде вважатися розірваним через один календарний місяць з дня отримання іншою стороною такого повідомлення пр о розірвання. При цьому сторони повинні провести один з одним повні взаєморозрахунки протягом двадцяти п’яти календарних днів після одержання іншою стороною повідомлення про розірвання договору.

10. Розгляд спірних питань

10.1. Усі суперечки і розбіжності, що можуть виникнути в ході виконання даного договору, Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів.
10.2. У випадку не досягнення згоди спір передається на розгляд відповідного господарського суду.
10.3. З питань, не урегульованим даним договором, Сторони керуються чинним законодавством
України.

11. Заключні положення

11.1. Даний договір набирає чинності з моменту отримання смарт-карти Клієнтом. Отримання Клієнтом смарткарти буде розцінюватись як конклюдентна дія Клієнта, направлена на укладання та підписання цього Договору. Факт володіння смарт-картою підтверджує факт її отримання та волевиявлення Клієнта на укладання цього Договору .
11.2. Термін дії договору становить – до 01.12.2020 р., але у будь-якому випадку до повного виконання сторонами розрахунків. Якщо за один місяць до закінчення строку дії даного Договору ні одна із Сторін не заявить про його розірвання, даний Договір вважається продовженим на наступний календарний рік.
11.3. Умови даного Договору поширюються на компанії–партнери Компанії, список яких розміщений на веб– сайті www.fasta.biz
11.4. Договір може бути змінений або розірваний на вимогу сторони, яка позбавляється прав, які звичайно мала, а також якщо договір виключає чи обмежує відповідальніст ь другої сторони за порушення зобов’язання або містить інші умови, явно обтяжливі для сторони, яка приєдналася.
Сторона, яка приєдналася, має довести, що вона, виходячи зі своїх інтересів, не прийняла б цих умов за наявності у неї можливості брати участь у визначенні умов договору.
11.5. Сторони домовилися, що всі облікові дані є обов’язковими. Неповідомлення цих даних, а також невірне їх повідомлення з вини Клієнта тягне за собою відмову в наданні послуг, передбачених цим договором.
11.6. Сторони домовилися, що в рамках цієї публічної оферти належними в рівній мірі визнаються повідомлення, заяви і інша можлива форма листування між Сторонами, вчинені письмово, відправлені та / або отриманих за допомогою електронних, телефонних та інших засобів зв’язку. При використанні служб коротких текстових повідомлень (SMS- повідомлень) при передачі їх на пристрої, призначені для прийому / передачі таких повідомлень це правило застосовується тільки для повідомлень, спрямованих з боку Компанії. Компанія залишає за собою право використовувати інформацію, надану Клієнтом, на умовах і в порядку, передбачену цією публічною офертою, з метою виконання своїх зобов’язань перед Клієнтом, в тому числі передавати цю інформацію Партнерам Компанії для тих самих цілей. Укладаючи Договір з Компанією на умовах і в порядку, передбаченому цими Правилами, Клієнт підтверджує свою згоду на таке використання зазначеної інформації.
11.7. Сторони домовилися, що послуги Компанії надаються тільки щодо транспортного засобу Клієнта, зазначеному в облікових даних.
11.8. Сторони домовилися, що Клієнт, який вказав в облікових даних Транспортний засіб, який не є об’єктом надання послуг у відповідності до цього Договору, не має права користуватися послугами.
11.9. Сторони домовилися, що вартість послуг Компанії публікується Компанією в прейскуранті в мережі Інтернет і вважається доведеною до відома Клієнтів з моменту такого опублікування.
11.10. Сторони домовилися, що Компанія має право в односторонньому порядку розірвати Договір з Клієнтом у разі документально підтвердженого зловживання послугами з боку Клієнта, а також при неодноразових спробах Клієнта здійснити такі зловживання.
11.11. Сторони домовилися вважати зловживанням послугами з боку Клієнта наступ ні дії: -неодноразове невиконання правил експлуатації зарядного пристрою, передбаченого Додатком № 1; -будь-які умисні дії Клієнта, спрямовані на надання Компанією послуг у порядку іншому, ніж
встановлено цим Договором.

Правила з експлуатації зарядної станції FASTER

При експлуатації зарядної станції мережі FASTER необхідно звернути увагу:
– Припаркуйтеся на електромобілі так, щоб зарядний кабель діставав до зарядного порту електромобіля;
– Вставте зарядний кабель спочатку в зарядну станцію;
– Потім вставте зарядний кабель в електромобіль; -Запустіть зарядку з мобільного додатку FASTER або піднесіть картку доступу до зчитувача зарядної станції;
– Процес заряду почався (Ви побачите відображення на екрані в комі рці порту до якого приєдналися);
– Зупинити процес заряду можна декількома способами – відключивши процес заряду з боку електромобіля, відключивши на мобільному додатку або піднісши картку доступу до зчитувача зарядної станції ще раз;
– Після завершення процесу заряду або перервавши заряд, спочатку витягніть кабель з зарядної станції, потім з електромобіля.

Зверніть увагу
– Забороняється тримати ПОРТИ або розетки зарядної станції з відкритими
заглушками, коли не йде процес зарядки.
– Забороняється підключати сторонні предмети або обладнання в точку підключення зарядної станції або в устаткування точки підключення. – Забороняється засовувати в ПОРТИ або розетки зарядної станції сторонні предмети або невідповідні роз’єми.
– Забороняється тягнути або смикати кабель під час процесу зарядки електромобіля
– Забороняється силою витягувати кабель з порту зарядної станції або електромобіля
– Забороняється виїжджати на електромобілі, ще не витягнувши кабель з зарядної станції.

ukUkrainian
Call Now Button