ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОБРОБКУ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРО ЕЛЕКТРІК ГРУП»

1. Загальні поняття та сфера застосування

Компанія – Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРО ЕЛЕКТРІК ГРУП» (далі по тексту – FASTER) поважає права, що стосуються персональних даних суб’єктів персональних даних, які вона отримує в ході здійснення своєї діяльності, і прагне захистити їх.


Це Положення визначає способи збору, обробки, використання та захисту персональних даних, до яких відносяться (у тому числі, але не виключно) дані про:

 • відвідувачів веб-сайтів та інших онлайнових ресурсів FASTER (далі – «Сайт»);

 • фізичних та юридичних осіб, з якими співпрацювала FASTER у рамках діяльності (контрагенти, покупці і постачальники товарів і послуг);

 • будь-яких інших третіх осіб, в рамках взаємодії, спілкування, співпраці з якими FASTER отримала чи могла отримати доступ до персональних даних таких третіх осіб.


Це Положення є обов’язковим для застосування уповноваженою особою (як цей термін визначено нижче) та співробітниками/представниками FASTER, які безпосередньо здійснюють обробку та/ або мають доступ до персональних даних у зв’язку із виконанням ними своїх обов’язків.


У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

 • база персональних даних – іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/ або у формі картотек персональних даних;

 • уповноважена особа – визначена особа серед співробітників/ представників та/ або партнерів FASTER, яка організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх зборі та обробці;

 • володілець бази персональних даних – FASTER, якій за згодою суб’єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних у цій базі даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено Законом (як цей термін визначено нижче);

 • суб’єкт персональних даних (далі – Суб’єкт) – будь-яка фізична особа, обробку персональних даних яких здійснює FASTER відповідно до своїх цілей та мети обробки, визначеної цим Положенням;

 • загальнодоступні джерела персональних даних – довідники, адресні книги, реєстри, списки, каталоги, бази даних, інші систематизовані збірники відкритої інформації, які містять персональні дані, розміщені та опубліковані з відома Суб’єкта (як цей термін визначено нижче);

 • Закон – Закон України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01 червня 2010 року (зі змінами та доповненнями);

 • згода суб’єкта персональних даних – добровільне волевиявлення фізичної особи (за умови її поінформованості) щодо надання дозволу на обробку її персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, висловлене у письмовій формі або у формі, що дає змогу зробити висновок про надання згоди;

 • обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, здійснених повністю або частково в інформаційній (автоматизованій) системі персональних даних, які пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширенням (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, видаленням відомостей про Суб’єктів;

 • персональні дані – дані, які ідентифікують особисто Суб’єкта, як окремо, так і в сукупності з іншою інформацією, доступною FASTER, у тому числі із загальнодоступних джерел персональних даних;

 • розпорядник персональних даних – фізична чи юридична особа, якій володільцем персональних даних або законом надано право обробляти ці дані від імені володільця

2. Цей документ визначає:

 • хто є володільцем та розпорядником даних відповідно до цієї політики та як Суб’єкт може зв’язатися з FASTER;

 • мету збору та обробки FASTER персональних даних Суб’єкта;

 • способи отримання FASTER персональних даних Суб’єкта;

 • способи використання FASTER персональних даних Суб’єкта;

 • строки зберігання FASTER персональних даних Суб’єкта;

 • способи передачі FASTER персональних даних Суб’єкта третім особам;

 • права Суб’єкта щодо його персональних даних;

 • внесення змін до Положення.

3. Мета збору та обробки персональних даних

FASTER здійснює збір та обробку персональних даних з метою:

 • реєстрації, накопичення, зберігання і поновлення відомостей про Суб’єктів, а також інших третіх осіб;

 • отримання Суб’єктами інформації щодо діяльності FASTER;

 • взаємодії із Суб’єктами з метою продажу товарів (надання послуг) FASTER;

 • отримання допомоги для захисту законних прав та інтересів FASTER;

 • реалізація цілей та завдань, передбачених установчими документами FASTER.

4. Володілець персональних даних

FASTER є володільцем персональних даних Суб’єкта у розумінні статті 4 Закону.

У разі виникнення запитань чи сумнівів стосовно поводження FASTER з персональними даними Суб’єкта, до FASTER можна звернутися за такою адресою: office@faster.in.ua , або за іншими контактними даними, розміщеними на Сайті.

Офіційна адреса FASTER: Україна, 03150, м. Київ, вул. В.Васильківська, 143/2.

5. Інформація, яку FASTER може збирати про Суб'єкта

FASTER може збирати й обробляти персональні дані Суб’єкта:

 • в ході діяльності, у тому числі, за допомогою Сайту;

 • під час спілкування з FASTER електронною поштою або іншими засобами зв’язку;

 • при реєстрації Суб’єкта на події і заходи FASTER або при запиті про них;

 • коли Суб’єкт надсилає запити про отримання інформації щодо товарів (послуг) FASTER, а також, коли Суб’єкт її отримує;

 • в рамках відповідей Суб’єкта на повідомлення або запити на інформацію від FASTER.


Персональні дані, які FASTER може збирати та обробляти, включає (але не обмежується):

 • ім’я Суб’єкта, назву суб’єкта господарювання, підприємства, установи чи організації, яку представляє Суб’єкт, власником, засновником, учасником, членом якої є Суб’єкт, в якій працює або працював Суб’єкт, посада Суб’єкта;

 • поштова адреса, електронна адреса, номери контактних телефонів Суб’єкта, ідентифікатори інших засобів зв’язку з Суб’єктом;

 • відомості про відвідування Сайту, сторінок FASTER або її партнерів в соціальних мережах;

 • відомості щодо матеріалів і повідомлень, які FASTER надсилає Суб’єкту в електронному вигляді;

 • інформація, яку Суб’єкт надає для цілей: одержання інформації про умови надання послуг, придбання, споживання або використання продуктів FASTER, відвідування подій і заходів FASTER;

 • ідентифікація та довідкова інформація, надана Суб’єктом або зібрана як частина операційних процесів FASTER.

6. Отримання інформації Суб'єкта

6.1. Персональні дані, які Суб’єкт надає FASTER

FASTER збирає та обробляє персональну інформацію Суб’єкта як частину виробничих процесів FASTER, а також для комунікації, маркетингу, просування, продажу, виробництва, перевірки якості, відгуків про продукти FASTER і проведення подій та заходів FASTER.

6.2. Інформація, яку FASTER може збирати автоматично

Під час відвідування Сайту FASTER автоматично збирається певна інформація, яка не дозволяє ідентифікувати Суб’єкта. Ця інформація може включати в себе таке.

6.2.1. Статистика перегляду

FASTER збирає інформацію про розділи Сайту, які в основному переглядають відвідувачі, частоту з’єднань із Сайтом, програмне та апаратне забезпечення, використане для відвідування Сайту, географію відвідувачів. Ця інформація дозволяє FASTER зрозуміти, як відвідувачі працюють із Сайтом.

6.2.2. Журнали

Обладнання хостинг-провайдера FASTER може записувати запити, зроблені відвідувачами Сайту, інформацію про програмне та апаратне забезпечення, які використовуються для відвідування Сайту, присвоєння IP-адреси, а також часу, пов’язаного з доступом. FASTER використовує цю інформацію для підвищення безпеки Сайту.

6.2.3. Файл cookie

Файл cookie – це текстовий рядок, який Сайт передає файлу cookie браузера на комп’ютері Суб’єкта, щоб Сайт міг пам’ятати налаштування Суб’єкта. FASTER використовує дані файлів cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів та покращувати досвід користувачів. Суб’єкт може вимкнути файли cookie за допомогою параметрів веб-переглядача. FASTER розміщує застереження на сайті, за формою Додатка 1 до цього положення.

6.3. Інформація, яку FASTER збирає з інших джерел

FASTER може отримувати інформацію про Суб’єкта з інших джерел (у тому числі із загальнодоступних джерел персональних даних), а також від третіх осіб, які допомагають:

 • оновлювати, розширювати та аналізувати записи FASTER;

 • виявляти осіб, зацікавлених у товарах (послугах) FASTER;

 • запобігати або виявити шахрайство.

FASTER також може отримувати інформацію про Суб’єкта із платформ соціальних мереж, включаючи, але не обмежуючись ними, коли Суб’єкт взаємодіє з FASTER на цих платформах або отримує доступ до соціального медіа-контенту FASTER. Інформація, яку FASTER може отримати, регулюється налаштуваннями конфіденційності і процедурами відповідної соціальної мережі, з якими FASTER радить ознайомитися.

7. Використання інформації Суб'єкта

FASTER збирає та обробляє персональні дані Суб’єкта різними способами, у тому числі, але не виключно, через використання Сайту. FASTER використовує таку інформацію для:

 • відповідей на запитання Суб’єкта щодо товарів (послуг), які реалізує FASTER, щодо її діяльності;

 • удосконалення Сайту.

8. Зберігання персональних даних

FASTER зберігатиме зібрану персональні дані, наскільки це необхідно для виконання мети обробки, визначеної у цьому Положенні.

Для визначення відповідного строку зберігання FASTER розгляне обсяг і характер зібраних даних, у тому числі особливих категорій персональних даних, визначених частиною 1 статті 7 Закону, потенційний ризик заподіяння шкоди від несанкціонованого використання чи розголошення та цілі, для яких FASTER обробляє персональні дані.

Після закінчення строку зберігання зібрані персональні дані будуть знищені з урахуванням правил безпеки.

9. Передача персональних даних третім особам

FASTER може передавати персональні дані Суб’єкта деяким третім особам, включаючи:

 • ІТ-провайдерів FASTER, у тому числі постачальників послуг з управління хмарними сервісами;

 • треті сторони, що беруть участь у продажі товарів (наданні послуг) FASTER.

У разі необхідності або з причин, викладених у цьому Положенні, персональні дані також може бути надано органам державної влади та місцевого самоврядування, судам, урядовим установам та правоохоронним органам.

FASTER не продає, не здає в оренду та не надає персональні дані Суб’єктів у комерційних цілях іншим чином.

10. Права Суб'єкта

Суб’єкт має право:

 • запитувати доступ до своїх персональних даних та дізнаватися про їх обробку;

 • робити запит на виправлення персональних даних Суб’єкта;

 • робити запит на знищення персональних даних Суб’єкта;

 • вимагати обмеження обробки персональних даних Суб’єкта;

 • заперечувати проти обробки персональних даних Суб’єкта;

 • відкликати згоду (якщо така надана) на обробку персональних даних Суб’єкта;

 • подати скаргу щодо обробки FASTER персональних даних Суб’єкта


Суб’єкт може користуватись своїми іншими правами відповідно до законодавства про захист персональних даних.

Якщо персональні дані видаляються за запитом Суб’єкта, FASTER зберігатиме лише такі копії інформації, які необхідні для захисту законних інтересів FASTER або третіх осіб, вирішення спорів або вчинення будь-якого правочину на виконання будь-якої угоди, яку Суб’єкт уклав з FASTER.

11. Обробка інформації щодо неповнолітніх

Сайт не спрямований і не призначений особам молодше 18 років.

Якщо Суб’єкт молодше 18 років, він повинен не надавати FASTER персональних даних без згоди батьків, опікуна, органів опіки та піклування.

У разі виявлення FASTER персональних даних Суб’єктів у віці до 18 років такі персональні дані будуть оперативно видалені.

12. Посилання

Сайт може містити посилання на сторонні веб-сайти. FASTER не несе відповідальності за захист персональних даних, зміст і практику забезпечення конфіденційності такими сторонніми веб-сайтами.

13. Уповноважена особа FASTER

Уповноважена особа організовує роботу, пов’язану із захистом персональних даних при їх обробці згідно із законодавством.

Уповноважена особа визначається керівником FASTER.

Уповноважена особа зобов’язана:

 • знати законодавство у сфері захисту персональних даних;

 • забезпечити виконання представниками/ співробітниками та/або партнерами FASTER вимог законодавства у сфері захисту персональних даних, Загального регламенту про захист даних (General Data Protection Regulation, GDPR; Regulation (EU) 2016/679), цього Положення та інших документів у сфері персональних даних, які FASTER може приймати час від часу;

 • повідомляти керівництво FASTER про факти порушень співробітниками та/ або партнерами вимог законодавства України в сфері захисту персональних даних, цього Положення та інших документів у сфері персональних даних, які FASTER може приймати час від часу не пізніше 1 (одного) робочого дня з моменту виявлення таких порушень.

З метою виконання своїх обов’язків уповноважена особа має право:

 • робити копії отриманих документів, у тому числі копії файлів, будь-яких записів, що зберігаються в локальних обчислювальних мережах і автономних комп’ютерних системах;

 • доступу до всіх приміщень, документів, засобів телекомунікації FASTER;

 • брати участь в обговоренні питань, пов’язаних із захистом персональних даних;

 • здійснювати взаємодію з іншими представниками/ працівниками та/ або партнерами FASTER при виконанні своїх обов’язків з організації роботи, пов’язаної із захистом персональних даних при їх обробці.

Представники/ працівники та/ або партнери, що мають доступ до персональних даних та здійснюють їх обробку, зобов’язані не допускати розголошення у будь-який спосіб персональних даних, які їм було довірено або які стали відомі у зв’язку з виконанням професійних чи службових або трудових обов’язків.

Особи, що мають доступ до персональних даних, у тому числі, здійснюють їх обробку, у разі порушення ними вимог законодавства про захист персональних даних несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством.

14. Внесення змін до цього Положення

Положення затверджується Загальними зборами учасників FASTER.

FASTER залишає за собою право вносити зміни та доповнення до цього Положення.

FASTER рекомендує Суб’єктам періодично переглядати сторінку Сайту, на якій розміщена інформації щодо обробки та захисту персональних даних.

У разі внесення будь-яких суттєвих змін до цього Положення FASTER повідомить Суб’єкта про це шляхом публікації повідомлення про зміни на Сайті.

Додаток 1
до Положення про обробку та захист
персональних даних

Застереження для розміщення на сайтах

Сайт використовує cookies та інші технології для того, щоб запам’ятати Ваші уподобання та дізнатись, як саме Ви використовуєте сайт. Обробка вказаних даних відбувається відповідно до Положення про обробку та захист персональних даних Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРО ЕЛЕКТРІК ГРУП», з яким можна ознайомитися за посиланням (https://faster.in.ua/pro-personalni-dani).

Натискаючи «ТАК», Ви надаєте згоду на використання cookies та інших технологій під час відвідування сайту та на обробку персональних даних.

ukUkrainian
Call Now Button